Koneiden turvallistaminen automaatio- ja sähkösuunnittelijoille

Koulutuksessa tutustutaan koneen ohjaus- ja turvatoimintojen suunnitteluun liittyviin vaatimuksiin. Päivän aikana käydään läpi koneiden sähkölaitteistostandardin EN 60204-1 ohjaustoimintoihin liittyviä vaatimuksia sekä standardin EN ISO 13849 sisältämiä koneiden turvatoimintoja koskevia vaatimuksia.

 

Koulutus sopii hyvin jatkoksi ”Koneiden turvallisuussuunnittelun perusteet” ja ”Koneiden riskienarviointi, osa 1: Perusteet” -koulutuksille.

 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Serenum Konsulttipalvelut Oy:n kanssa.

Kouluttajat:

Juha Alkio, FINN-Tarkastus Oy

Teemu Levomäki, Serenum Konsulttipalvelut Oy

 

​Juha Alkio (DI) on toiminut pitkään koneturvallisuuteen liittyvien tarkastus- ja arviointitehtävien sekä sähkölaitteistojen tarkastustehtävien parissa. Tarkastusten ohella Juha toimii myös aktiivisena kouluttajana kone- ja sähköturvallisuuden alueella. Juha on myös ollut mukana SESKO ry:n koneiden sähkölaitteistostandardisarjan kansallisessa seurantaryhmässä sekä suomentanut standardisarjan osan 32, joka käsittelee nostokoneiden sähkölaitteistoihin liittyviä vaatimuksia.

 

Teemu Levomäki (DI) on koneturvallisuuden asiantuntija ja laaja-alainen kehittäjä. Tällä visionäärillä on 20 vuoden kokemus koneautomaatioalan turvallisuuden kehittämisestä. Levomäelle vientiteollisuuden kansainväliset turvastandardit, niiden tulkinta ja käyttöönotto ovat tuttuja asioita, joka näkyy erityisesti hänen käytännönläheisessä koulutustavassaan.

​​Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnitelijat ja valmistajat

Suositeltavat esitiedot:

Suosittelemme, että osallistuessasi tähän koulutukseen hallitset perusasiat konedirektiivistä 2006/42/EY sekä ymmärrät koneiden riskien arvioinnin merkityksen koneen suunnitteluprosessissa (näitä käsitellään mm. FINN-Tarkastus Oy:n koulutuksissa "Koneiden turvallisuussuunnittelun perusteet" ja "Koneiden riskienarviointi, osa 1: Perusteet"). 

Ajankohta ja paikka:

Avoimen koulutuksen seuraava toteutusajankohta ja -tapa ilmoitetaan myöhemmin. Kysy tarjousta yrityskohtaisesta tilauskoulutuksesta!

 

Koulutuksen hinta:

590 € + alv 24 %

 

Lisätiedot: 

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Ohjelma:

8:30 alkaen

   Tutustuminen kouluttajiin ja aamukahvi   

9:00    Koulutuksen avaus

 

9:15    Johdatus päivän aiheeseen

 • Direktiivit (MD, LVD, EMCD)

 • Standardit (EN 60204-1, SFS 6000, EN ISO 13849-1 ja -2)

 

10:15    Suunnittelijan vastuu

 

10:30    Ohjaustoiminnot

 • Käynnistystoiminnot

 • Pysäytystoiminnot

 • Hätäpysäytystoiminto

 • Suojaavat lukitukset

 • Vikatilanteiden huomiointi

 

11:45    Lounastauko

 

12:30    Maadoitukset ja käyttöönoton mittaukset (EN 60204-1, luku 18)

14:00    Kahvitauko

 

14:15    Ohjausjärjestelmällä toteutettavat turvatoiminnot

 • Terminologia

 • Turvatoimintojen suunnitteluprosessi

 • Nimetyt rakenteet

 • Yhteisvikaantuminen

 • Systemaattisten vikojen välttäminen

 • Dokumentaatio

 • Kelpuutus

 

15:45    Kysymyksiä ja keskustelua

 

16:00    Koulutus päättyy