Suurjännitesähköasennukset -- SFS 6001

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi v. 2018 uudistetun standardin SFS 6001 oleelliset vaatimukset sekä avataan standardiin kirjoitettuja turvallistamistoimenpiteitä, joilla poistetaan tai pienennetään sähköasennuksista aiheutuvia vaaroja ja riskejä.

Koulutus on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan yrityskohtaisena tilauskoulutuksena.
 

 

8.30 –  9.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi


9.00 – 9.15 Soveltamisala ja standardin rakenne

 

9.15 – 10.45 Standardin perusvaatimukset

 • sähköiset-, mekaaniset- ja ilmastolliset vaatimukset

 • eritystaso

 • laitteet ja laitteistot, etäisyydet

 • rakennuksia koskevat vaatimukset

 

11.00 – 11.45 Turvatoimenpiteet, apu- ja ohjausjärjestelmät

 • kosketussuojaus ja kosketusjännitesuojaus

 • sähkölaitteistossa työskentelevien henkilöiden suojaus

 • tunnistaminen ja merkintä

 • rakennuksia koskevat vaatimukset

 • tasa- ja vaihtosähkösyötöt

 

11.45 – 12.30 Lounastauko

 

12.30 – 13.15 Edellinen aihe jatkuu

 

13.30 – 14.15 Maadoitusjärjestelmien suunnittelu

 • perusvaatimukset

 • maadoitusjärjestelmän rakenne

 • mitoitus kosketusjännitteen mukaan

 • siirtyvät jännitteet

 • maadoitusvaatimusten soveltaminen

 

14.15 – 14.45 Kahvitauko


14.30 – 15:00 Edellinen aihe jatkuu

 

15.10 - 16.00

 • Käyttöönottoon liittyvät tarkastukset

 • Maadoitusjärjestelmien vastaanottotarkastus

 • Määräaikaiset mittaukset

 

16.00 – 16.15 Keskustelua aiheesta, kysymysten läpikäyntiä
 

 

Kouluttaja:
​Juha Alkio

 

Juha Alkiolla on pitkä kokemus suurjännitesähkölaitteistojen tarkastuksista sekä sähköturvallisuuteen
liittyvistä koulutuksista. Hän on myös SESKOn SK99 komitean jäsen, jossa standardia SFS 6001 valmistellaan.

 

Koulutuksen kohderyhmä:

Sähkösuunnittelijat, sähköurakoitsijat, sähkötöiden johtajat, käytön johtajat

 

Lisätiedot:

Juha Alkio, puh. 044 975 85 36

 

Ohjelma: