• Jukka Laaksonen

Työstökoneiden turvallisuudesta

Usealla yrityksellä on käytössään työstökoneita. Niiden käyttäjä on lähellä vaara-aluetta ja puutteellisilla suojauksilla tapaturman vaara on suuri. Puuntyöstökoneissa kappaletta ohjataan usein käsin ja riskit ovat metallintyöstökoneita suuremmat.


Koneiden turvallisuusvaade on ajan myötä noussut ja siksi vanhemmat koneet ovat usein nykyajattelulla turvattomia. Tyypillisiä ovat puutteet suojuksissa, odottamattoman käynnistyksen estossa, karan jarruissa, hätäpysäytyksessä, sähkösyötössä, ohjeissa ja käyttökytkimissä. Puutteita löytyy joskus uusistakin koneista.


Usein parannukset voidaan tehdä koneen arvoon nähden järkevin kustannuksin. Parannukset on suunniteltava hyvin, ettei synny uusia ongelmia. Harvemmin parannus osoittautuu liian vaikeaksi tai kalliiksi (esim. terän kiinnitys ei mahdollista jarrutusta tai ohjausjärjestelmä luotettavaa turvatoimintoa). Silloin on investoitava uuteen koneeseen.


Turvallisuustarkastuksella saadaan nopeasti ymmärrys koneen turvallisuustasosta sekä sen parantamistarpeista ja -mahdollisuuksista. FINN-Tarkastus Oy:n tekemä turvallisuustarkastus on nopea ja kustannustehokas tapa saada selkeät askelmerkit koneiden turvallisuuden parantamiseksi, silloin kun se on tarpeen. Lue lisää internet-sivuiltamme: www.finn-tarkastus.com/koneturvallisuus.


Viimeisimmät uutiset ja artikkelit
1/5