• Jukka Laaksonen

Koneturvallisuuden standardeista

Koneen rakentamiselle asettaa vaatimukset konedirektiivi. Vaatimustason asettaminen tietylle koneelle vain sen avulla on kuitenkin vaikeaa. Syynä on se, että konedirektiivi asettaa vain pakolliset vaatimukset, joista osa on tavoitteellisia. Työkalut, joilla vaatimukset voidaan täyttää, ovat yhdenmukaistetut standardit. Nämä ovat lueteltu EU:n virallisessa lehdessä.


Yhdenmukaistetut standardit ovat luokiteltu A-, B- ja C-tyypin standardeihin. Kun koneelle on olemassa C-tyypin standardi, koneen vaatimustaso on kuvattu siinä. Silloin kun C-tyypin standardia ei ole, joillekin koneen turvallisuuteen liittyville näkökohdille ja laitteille on esitetty vaatimustaso B-tyypin standardeissa. Usein siinä tilanteessa on turvauduttava myös samankaltaisten tai samankaltaisia ominaisuuksia sisältävien koneiden standardien vertailemiseen ja ratkaisujen perustelemiseen yleiset suunnitteluperusteet sisältävän A-tyypin standardin avulla.


Loppujen lopuksi standardit ovat vapaaehtoisia, vain direktiiviä pitää noudattaa. Yhdenmukaistetut standardit kuitenkin osoittavat vaatimustason. Toisin saa tehdä, muttei heikommalla turvallisuustasolla.


Lisää tästä ja muistakin aiheista uudessa koulutuksessamme "Koneiden turvallisuussuunnittelun perusteet".


Viimeisimmät uutiset ja artikkelit
1/5