• Katri Tytykoski

”Ei tietoa” on tällä hetkellä parasta tietoa

Konedirektiivin muutoksen valmistelu on ollut käynnissä EU:n komissiossa jo usean vuoden ajan.


Komissio on selvittänyt direktiivin muutostarpeita teettämissään tutkimuksissa ja konsultaatioissa. Viimeisin niistä toteutettiin v. 2019 ja sain osallistua tuolloin toteutettuun haastatteluun ilmoitetun laitoksen edustajana. Aktiiviselle kouluttajalle ja käytännön koneturvallisuustyötä tekevälle sanottavaa olikin kertynyt paljon. Haastatteluun sai valmistautua ennakolta, joten saimme kollegoiden (ml. Jukka Laaksonen) kanssa kokoon kattavat vastaukset. Koko laajan selvityksen tulokset ovat nyt luettavissa EU:n julkaisutoimiston sivuilta.


Muutoksen valmistelun tämänhetkinen tilanne on harmillisen epäselvä, sillä tietoa hankkeen etenemisestä ei juuri tihku. Tietäen, että komissiolla on järeät sisäiset proseduurit ja tarkka etenemisjärjestys – muistan tämän hyvin ajalta, jolloin olin mukana valmistelemassa nykykonedirektiiviin muutosta – näkisin kuitenkin mahdollisena, että prosessin etenemisestä tiedotettaisiin aktiivisemmin. Direktiivistä vastaavat viranomaiset kokoustavat seuraavan kerran marraskuussa, joten uusia tiedonjyviä voi joutua odottamaan siihen asti. Alkuperäisen aikataulun mukaan komission ehdotuksen pitäisi olla valmis jo (lähteestä riippuen joko) ensimmäisen tai toisen vuosineljänneksen aikana v. 2021. Toivottavasti marraskuun kokouksen jälkeen tiedämme, pitääkö aikataulu.


”Ei tietoa” on siis tällä hetkellä parasta tietoa hankkeen etenemisestä.


Viimeisimmät uutiset ja artikkelit
1/5