Perjantaiwebinaarit - ajankohtaista tietoa koneturvallisuudesta

Aloitamme syksyllä 2021 uuden koneturvallisuusaiheisten perjantaiwebinaarien sarjan! Jokainen webinaari on oma itsenäinen kokonaisuuteensa ja kussakin webinaarissa käsitellään yhtä ajankohtaista teemaa. Webinaarit toteutetaan kerran kuukaudessa perjantaiaamupäivisin klo 9:00 - 11:00.

Syyskauden 2021 perjantaiwebinaarien aiheet ja ajankohdat:

  • Nosturin turvallisen eliniän varmistaminen pe 17.9.2021 klo 9:00 - 11:00  (maksuton)

  • Uusiutuva henkilönostinstandardi EN 280 pe 15.10.2021  klo 9:00 - 11:00 (maksuton henkilönostimien valmistajille)

  • EU:n koneasetus korvaa konedirektiivin - komission ehdotuksen sisältämät olennaisimmat muutosesitykset pe 26.11.2021 klo 9:00 - 11:00 (maksuton koneiden valmistajille)

 

Kaikkien kolmen perjantaiwebinaarin ohjelma on nyt julkaistu - lue lisää alta!

9.00 Webinaarin avaus ja johdanto

9.15 Missä kunnossa nosturisi on nyt? (FINN-Tarkastus Oy)

  • Selvitä nykytilanne tarkastuksin, testein ja mittauksin

 

10.00 Säästöjä nosturin elinikää jatkamalla (Stressfield Oy)

  • Laskennasta vastaukset jäljellä olevaan elinikään

 

10.45 Kysymykset ja loppukeskustelu

 

 

Perjantaiwebinaari no.1: Nosturin turvallisen eliniän varmistaminen

Teollisuuden, satamien ja voimalaitosten nosturit ovat yrityksen toiminnan kannalta kriittisiä niin turvallisuuden kuin toimintavarmuudenkin kannalta. Nosturin ikääntyessä on mietittävä, kauanko turvallista ja järkevää käyttöikää on vielä jäljellä ja mitä sen edistämiseksi on tehtävissä. Myös toimintaympäristön muutokset voivat aikaansaada tarpeita tehdä nosturiin erilaisia muutoksia, joiden vaikutus nosturin käyttäytymiseen on mahdollista saada selville simuloinnilla. Kahden tunnin mittaisessa ilmaiswebinaarissa nosturitarkastuksen ja laskennallisen analyysin asiantuntijat esittävät vaihtoehtoja saada vastauksia näihin kysymyksiin.

 

Ajankohta ja toteutus:

perjantai 17.9.2021 (Microsoft Teams) klo 9:00 - 11:00

Webinaarin hinta:

Maksuton

 

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Ilmoittautuminen:

sähköpostitse osoitteeseen contact@finn-advisors.fi viimeistään 15.9.2021

 

Ohjelma: 

9.00 Webinaarin avaus ja johdanto

9.15 Standardin EN 280-1:2021 muuttuneet vaatimukset vuoden 2015 versiosta

Jukka Laaksonen, FINN-Tarkastus Oy

 

10.00 Standardi EN 280-2:2021 henkilönostimeen kiinnitettävien kuorman nostovälineiden vaatimuksista

Markku Kemppi, Teräsmies ja Raurarouva Oy

 

10.45 Kysymykset ja loppukeskustelu

 

 

Perjantaiwebinaari no.2: Uusiutuva henkilönostinstandardi EN 280

Siirrettäviä henkilönostimia koskeva standardi uudistuu. Uudessa versiossa on joitakin uusia ja muuttuneita vaatimuksia aikaisempaan versioon nähden. Lisäksi standardissa on kokonaan uusi osa, joka käsittelee henkilönostimen varustamista kuormien nostamiseen käytettävillä varusteilla. FINN-Tarkastus Oy haluaa konedirektiivin alaisena ilmoitettuna laitoksena pitää henkilönostimien valmistajat tietoisina vaatimustasossa tapahtuvista muutoksista ja siksi webinaari on valmistajille maksuton.

 

Ajankohta ja toteutus:

perjantai 15.10.2021 (Microsoft Teams) klo 9:00 - 11:00

Webinaarin hinta:

Henkilönostimien valmistajien edustajille maksuton, muille 195 € + alv 24%

 

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Ilmoittautuminen:

sähköpostitse osoitteeseen contact@finn-advisors.fi viimeistään 13.10.2021

(ilmoittautumisviestin mukaan laskutustiedot, pois lukien henkilönostimien valmistajien edustajat, joille riittää henkilönostimen merkin/brändinimen maininta ilmoittautumisen yhteydessä)

 

Ohjelma: 

9.00   Webinaarin avaus ja johdanto

  Jukka Laaksonen, FINN-Tarkastus Oy

9.10   EU:n koneasetusehdotus - taustaa ja tavoitteita

  Koneasetusehdotuksen sisältö pääpiirteissään - millaisia muutoksia esitetään?

  Neuvotteluiden nykytilanne - missä mennään?

​  Katri Tytykoski

10.45 Kysymykset ja loppukeskustelu

 

 

Perjantaiwebinaari no. 3:

EU:n koneasetus korvaa konedirektiivin - komission ehdotuksen sisältämät olennaisimmat muutosesitykset

Komission ehdotus uudeksi konedirektiivin 2006/42/EY korvaavaksi EU:n koneasetukseksi hyväksyttiin ja julkaistiin huhtikuussa 2021. Neuvottelut asetusehdotuksen sisällöstä käynnistyivät EU:n neuvostossa ja parlamentissa pian komission ehdotuksen julkaisemisen jälkeen. Kahden tunnin mittaisessa webinaarissa selvitetään konedirektiivin uusimisen taustalla vaikuttavia EU:n komission tavoitteita ja käydään läpi ehdotuksen sisällön keskeisimmät kohdat. Erityistä huomiota kiinnitetään ehdotuksen sisältämiin uusiin ja (konedirektiiviin verrattuna) muuttuneisiin vaatimuksiin sekä niiden mahdollisiin käytännön vaikutuksiin. Lopuksi kuullaan vielä, miten asetusehdotuksen neuvottelut EU:n neuvoston työryhmässä edistyvät. Webinaarin päätteksi osallistujat voivat esittää asetusehdotukseen liittyviä kysymyksiä.

Webinaarin avaa viranomaisvetoisessa konedirektiivin uudistuksen kansallisessa taustaryhmässä mukana oleva FINN-Tarkastus Oy:n Jukka Laaksonen. Avausosuuden jälkeen ääneen päästetään asetusehdotuksesta ja sen tiimoilta käytävistä neuvotteluista päivätyönsä puolesta erinomaisesti perillä oleva Katri Tytykoski.

Ajankohta ja toteutus:

perjantai 26.11.2021 (Microsoft Teams) klo 9:00 - 11:00

Webinaarin hinta:

Koneiden valmistajien edustajille maksuton, muille 195 € + alv 24%

 

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Ilmoittautuminen:

sähköpostitse osoitteeseen contact@finn-advisors.fi viimeistään 24.11.2021

(ilmoittautumisviestin mukaan laskutustiedot, pois lukien koneiden valmistajien edustajat, joille riittää koneen merkin/brändinimen maininta ilmoittautumisen yhteydessä)

 

Ohjelma: