Nosturin elinkaaripalvelut

Raskas nosturi esimerkiksi teollisuudessa, satamassa tai voimalaitoksessa on arvokas ja pitkäaikainen sijoitus. Parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi sijoitukselle, jossain vaiheessa nosturin elinikää eteen tulee erilaisia kysymyksiä:

​​

Kauanko nosturilla on käyttöikää jäljellä?

 • Voidaanko käyttöikää joillakin toimenpiteillä jatkaa?

 • Voidaanko nosturin kapasiteettia, käyttövarmuutta tai käytettävyyttä parantaa vastaamaan muuttuneita vaatimuksia tai olosuhteita?

 

Valmistajista riippumattomana toimijana teemme selvitykset, arvioimme toimenpidetarpeet sekä annamme toimenpide-ehdotukset täysin puolueettomasti. Nosturin omistaja voi käyttää jatkotoimenpiteisiin haluamaansa toteuttajaa.

 

Elinkaaripalveluihin sisältyvät toimenpiteet valitaan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Erilaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • Kantavien rakenteiden tarkastukset sisältäen esim.

  • ainetta rikkomattomia tarkastuksia

  • kuormituskokeita

  • suoruus-, taipuma-, jännitystaso- ja historiamittauksia

 • Koneistojen tarkastukset sisältäen esim.

  • ainetta rikkomattomia tarkastuksia

  • toimintakokeita

  • kulumis-, välys- ja värähtelymittauksia

 • Sähkölaitteistojen tarkastukset ja kuntoarviot sisältäen esim.

  • sähköteknisiä mittauksia

  • toteutuksen vertaamista suunnitelmiin

  • lämpökuvauksia

pexels-emre-can-2079628.jpg
 • Lujuustekniset analyysit rakenteille ja koneistojen pääosille sisältäen esim.

  • väsymisanalyysit

  • kapasiteetin tarkistukset

  • kriittisten kohtien määrittely tulevia tarkastuksia varten

 • Jäljellä olevan eliniän määritykset sisältäen esim.

  • nosturin luokituksiin perustuvat määritykset

  • tarkempiin väsymisanalyyseihin perustuvat määritykset

  • käyttöä edustavaan mittausjaksoon perustuvat määritykset

 • Vaurioiden syiden selvitykset

 • Periaatteelliset korjaus- ja parannussuunnitelmat

 • Korjausten ja parannusten toteutuksen valvonta

 

Parhaan kokonaistuloksen takaamiseksi teemme tarpeen mukaan yhteistyötä eri osa-alueiden erityisosaajien kanssa. Lujuusteknisissä analyyseissä yhteistyökumppaninamme toimii Stressfield Oy.

Stressfield Oy uutisoi yhteistyömme alkamisesta omilla internet-sivuillaan ilmestyneeessä blogissa. Blogikirjoituksen pääset lukemaan tästä.