Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus

Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus on SFS-ISO 23813:2012 mukainen tapa kouluttautua ja osoittaa pätevyys tässä tehtävässä toimimiseen. Kansainvälisen standardin mukainen pätevyys ymmärretään myös ulkomailla. Koulutuksessa tarjotaan tietoa nostotöihin liittyvästä lainsäädännöstä, nostolaitteiden hyödyntämisestä, nostotöiden valvonnasta sekä nostojen suunnittelusta.

Koulutukseen osallistuvat osoittavat pätevyytensä virallisesti ja hakevat akkreditointia osaamiselleen. Akkreditoidun nostotyönvalvojan pätevyyden saavuttaminen edellyttää Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutuksen suorittamista ennen Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutukseen osallistumista. Akkreditoinnin hakijalla on oltava vähintään 2 vuotta kokemusta nostotöissä mukana olemisesta joko nosturin kuljettajan, taakan kiinnittäjän tai merkinantajan roolissa.

Molemmat koulutukset sekä niihin liittyvät teoria- ja näyttökokeet hyväksytysti suorittaneet ja kriteerit täyttävät akkreditointia hakeneet osallistujat saavat FINN-Tarkastus Oy:n myöntämän pätevyystodistuksen (sertifikaatin) sekä pätevyyskortin osoituksena pätevyydestään.

Koulutus on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan yrityskohtaisena tilauskoulutuksena.

Kouluttajat:

Jukka Laaksonen ja Janne Hirvonen

Jukka Laaksonen on kokenut kouluttaja, jolla on monipuolinen kokemus mm. nostolaitteiden kunnossapidosta ja tarkastuksista sekä nostotöiden johtamisesta ja valvonnasta. Koulutukseltaan Jukka on koneensuunnittelun DI.

 

Janne Hirvonen on toiminut nostoalan kouluttajana yli 10 vuoden ajan ja nostolaitteiden tarkastustyössä lähes 15 vuotta.  Jannella on kokemusta myös suunnittelualalta yli 10 vuoden ajalta.

 

Koulutuksen kohderyhmä:

Nostotöitä johtavat, valvovat ja suunnittelevat henkilöt

Lisätiedot: 

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Janne Hirvonen, puh. 044 76 27 682

 

 

Ohjelma:

8:00     Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8:15     Tehtävät nostotöissä sekä niihin liittyvät vastuut ja pätevyydet

9:30     Nosturin valitseminen

10:45   Nosturin sijoitussuunnitelman tekeminen

11:30   Lounastauko

12:15   Nostovälineiden ja -laitteiden tarkastukset

13:15   Nostotyösuunnitelman tekeminen

 

14:00   Kahvitauko

14:30   Edellinen aihe jatkuu

15:00-16:00   Pätevyyskokeet