Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelumme kehittyvät tällä hetkellä hurjaa vauhtia. Palvelumme kattavat jo nyt lähes koko sähkö-­ ja koneturvallisuuden sekä nostoalan toimintakentän, ja lisää uusia koulutuksia tulee tarjontaan säännöllisin väliajoin. Tällä sivulla pääset tutustumaan koulutusteemoihimme yleisemmin, ja koulutustarjonnasta näet aina ajankohtaisen koulutusvalikoimamme yhdellä silmäyksellä.

Kouluttajiemme ammattitaito perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen tarkastustoiminnasta ja standardien soveltamisesta kenttätyöskentelyssä sekä aktiiviseen alan standardisointiin ja lainsäädäntötyöhön osallistumiseen. Kouluttajat ovat alojensa tunnettuja ja arvostettuja asiantuntijoita Suomessa.

 

​Koulutuksissamme on paikan päällä kouluttamassa pääsääntöisesti aina kaksi raudanlujaa ammattilaista. Kun tapaat kouluttajamme henkilökohtaisesti koulutustilaisuudessa, voit hyödyntää myös tauot ja kysellä omaa organisaatiotasi koskettavista aiheista mahdollisuuksien mukaan myös kahden kesken.

IMG_2626.jpg
Koneturvallisuuskoulutukset

Koulutusaiheitamme ovat mm. konedirektiivin asettamat koneen CE­-merkintään liittyvät vaatimukset, koneiden riskien arviointi, käytössä olevien koneiden turvallisuusvaatimukset, nostoapuvälinestandardin SFS-EN 13155 soveltaminen, koneiden sähkölaitteistostandardi SFS-EN 60204-­1 sekä koneen turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät (standardi SFS-EN ISO 13849­-1).

Koulutustemme kohderyhmiä ovat esim. koneiden valmistajat ja suunnittelijat, koneiden kunnossapitäjät sekä koneiden työturvallisuudesta vastaavat henkilöt.

​Koneturvallisuuskoulutuksemme on jaettu kolmeen eri tasoon. Viereisestä kuvasta näet koulutustarjontamme teemat ja koulutusten eri tasot yhdellä silmäyksellä.

Lisää koulutusten sisällöistä voit lukea täältä.

Nostoalan koulutukset

Koulutusvalikoimaamme kuuluvat mm. standardin SFS-ISO 23813:2012 mukainen nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus, standardin SFS-ISO 23853:2017 mukainen taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus sekä radio-ohjatun nosturin käyttäjäkoulutus.

 

Koneturvallisuuskoulutukset v2.jpg
Sähköalan koulutukset

Koulutusvalikoimaamme kuuluvat mm. SFS 6002­ sähkötyöturvallisuus, SFS 6000 pienjännitesähköasennukset, käyttöönottotarkastus, SFS 6001 suurjänniteasennukset sekä SFS-­EN 50341­ standardisarja ilmajohdoista.