Koulutustarjonta

Koneturvallisuuskoulutukset
Nostoalan koulutukset
Sähköalan koulutukset

Tällä sivulla pääset tutustumaan ajankohtaiseen koulutustarjontaamme. ​Kaikki  koulutukset ovat toteutettavissa myös tilauskoulutuksina yrityskohtaisesti räätälöitynä. 

KONETURVALLISUUSKOULUTUKSET
Koneen CE-merkintä

Koulutuksessa perehdytään koneen CE-merkinnän taustalla oleviin valmistajan velvollisuuksiin keskittyen erityisesti konedirektiivin 2006/42/EY sisältämiin vaatimuksiin. Koulutuksessa selvitetään, millaisiin tuotteisiin konedirektiivin...

Koneiden turvallisuussuunnittelun perusteet

Koulutuksessa käsitellään koneiden suunnittelua, valmistusta ja markkinoille saattamista koskevia vaatimuksia sekä koneiden turvallisuussuunnittelun yleisiä periaatteita.

Työpaikan koneiden turvallisuuden varmistaminen

 

Koulutuksessa käsitellään työpaikoilla käytössä olevia koneita koskevaa lainsäädäntöä, koneiden valinnassa huomioon otettavia asioita, koneiden teknistä turvallisuustasoa sekä tarkastamista.

Koneiden riskienarviointi, osa 1: Perusteet

 

Koulutuksessa käsitellään riskienarvioinnin perusperiaatteita ja eri lähteistä tulevia vaatimuksia koneiden riskien arvioinnin tekemiselle. Koulutukseen sisältyy lyhyt harjoitustyö (tehdään osittain yhdessä ja osittain itsenäisesti), jonka tavoitteena on...

EU:n koneasetus korvaa konedirektiivin - komission ehdotuksen sisältämät olennaisimmat muutosesitykset ja lainsäädäntöhankkeen aikataulu

Komission ehdotus uudeksi konedirektiivin 2006/42/EY korvaavaksi EU:n koneasetukseksi hyväksyttiin ja julkaistiin huhtikuussa 2021. Neuvottelut asetusehdotuksen sisällöstä käynnistyivät EU:n neuvostossa ja parlamentissa pian komission ehdotuksen julkaisemisen jälkeen. Kahden tunnin mittaisessa webinaarissa selvitetään konedirektiivin uusimisen taustalla...

Koneiden toiminnallisuuden suunnittelu

 

Koneiden toiminnallisuuden suunnittelu on perusta sekä mekaniikka- että automaatiosuunnittelulle. Koulutuksessa käsitellään koneen toimintoihin tarvittavien osa-alueiden suunnittelua turvallisuuden kannalta.

Koneiden turvallistaminen mekaniikkasuunnittelijoille

Yleensä mekaniikkasuunnittelun keinoin tehtävät turvallistamistoimenpiteet ovat vaikuttavimpia ja toteuttavat riskin pienentämisen ideologian ensimmäistä askelta konedirektiivin velvoittavalla tavalla. Koulutuksessa käydään läpi mekaniikan keinoja vaikuttaa ihmisen ja koneen turvalliseen vuorovaikutukseen.

Koneiden turvallistaminen automaatio- ja sähkösuunnittelijoille

Koulutuksessa tutustutaan koneen ohjaus- ja turvatoimintojen suunnitteluun liittyviin vaatimuksiin. Päivän aikana käydään läpi koneiden sähkölaitteistostandardin EN 60204-1 ohjaustoimintoihin liittyviä vaatimuksia sekä standardin EN ISO 13849...

Koneen turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän suunnittelu standardien EN ISO 13849-1 ja EN ISO 13849-2 mukaisesti

Koulutuksessa käsitellään koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelussa huomioitavia vaatimuksia standardien EN ISO 13849-1 ja EN ISO 13849-2 mukaisesti. Tämän lisäksi koulutuksessa käsitellään...

Standardin SFS-EN 13155:2020 soveltaminen nostoapuvälineiden suunnittelussa ja valmistuksessa

Koulutuksessa käsitellään syksyllä 2020 ilmestyvän standardin SFS-EN 13155 soveltamista nostoapuvälineiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Koulutuksessa kerrotaan standardin soveltamisesta, varsinkin yksittäin ja...

Lujuusopin perusteita insinööreille

 

Opintosuunnasta riippuen insinöörienkin lujuusopin tietämyksessä voi olla suuria eroja. Jos laskentaosaamista ei ole tullut opintojen jälkeen käytettyä aktiivisesti, asiat ovat voineet myös unohtua. Tässä koulutuksessa palautetaan mieleen...

Koneen osien suunnittelu: mekaaninen voimansiirto

 

Koneenrakentajalle on usein hankala löytää mitoituksen lähtökohtia eri koneen komponenteille niiden moninaisuudesta ja yhteiseurooppalaisen standardoinnin puuttumisesta johtuen. Koulutuksessa käsitellään koneen osien suunnittelua niitä käsittelevien...

 
NOSTOALAN KOULUTUKSET

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus on SFS-ISO 23853:2017 mukainen tapa kouluttautua ja osoittaa pätevyys näissä tehtävissä toimimiseen. Kansainvälisen standardin mukainen pätevyys ymmärretään myös ulkomailla.

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan jatkokoulutus

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan jatkokoulutus on tarkoitettu ISO 23853 mukaisen akkreditoidun taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyystodistuksen uusimiseen seuraavaksi 5 vuodeksi.

Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus

 

Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus on SFS-ISO 23813:2012 mukainen tapa kouluttautua ja osoittaa pätevyys tässä tehtävässä toimimiseen. Kansainvälisen standardin mukainen pätevyys ymmärretään myös ulkomailla.

Nostotyönvalvojan jatkokoulutus

 

Nostotyönvalvojan jatkokoulutuksella voidaan uusia aikaisemmin suoritettu ISO 23813 mukainen akkreditoidun nostotyönvalvojan pätevyystodistus seuraavaksi 5 vuodeksi.

Langattomasti ohjattavan teollisuusnosturin käyttäjäkoulutus

 

Koulutuksessa opiskellaan langattomasti ohjattavan teollisuusnosturin käyttämisen perusteita. Päivän aikana käydään läpi nostolaitteisiin ja nostotöihin liittyvää lainsäädäntöä, tutustutaan erityyppisiin nostolaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä...

Teollisuuden asennusnostot

 

Koulutuksessa opiskellaan teollisuusnosturin käyttämisen perusteita sekä taakankiinnittäjänä ja merkinantajana toimimista. Päivän aikana tutustutaan erityyppisiin teollisuuden nostolaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä opitaan, mitä turvallinen ja...

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus

 

Koulutuksessa tutustutaan ensin lainsäädännön velvoitteisiin, jotka koskevat nostoapuvälineen valmistajaa ja nostoapuvälineitä työntekijöidensä käyttöön luovuttavaa työnantajaa. Tämän jälkeen tarkastellaan erilaisten nostoapuvälineiden rakenteita, ...

Putoamissuojainten tarkastajakoulutus

Koulutuksessa käydään ensin läpi velvoitteita, jotka koskevat putoamissuojainten valmistajaa sekä putoamissuojainten käyttöä työntekijöiltänsä velvoittavaa työnantajaa ja työntekijää. Sen jälkeen tutustutaan erilaisten putoamissuojainten rakenteisiin, ...

SÄHKÖALAN KOULUTUKSET
Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 on pakollinen Suomessa sähköalan töitä tekeville. Koulutuksen suorittanut tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt. Koulutus...

 

Suurjännitesähköasennukset - SFS 6001

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi v. 2018 uudistetun standardin SFS 6001 oleelliset vaatimukset sekä avataan standardiin kirjoitettuja turvallistamistoimenpiteitä, joilla poistetaan tai pienennetään sähköasennuksista aiheutuvia vaaroja ja riskejä...

 

 
Yrityiskohtaiset koulutukset asiakkaan omissa tiloissa tai etätoteutuksena:

Kaikki koulutuksemme ovat toteutettavissa myös yrityskohtaisesti lähi- tai etäkoulutuksena. Koulutuksen sisältö voidaan tällöin suunnitella täysin tarpeitanne vastaavaksi. Kysy lisää! Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta contact(at)finn-advisors.fi ja puhelimella numerosta 044 72 93 002.

 
 
Koulutusten peruutus- ja maksuehdot

 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta, jos koulutuksen alkamiseen on vähintään 15 vrk.

Peruutuksista, jotka tehdään 7-14 vrk ennen koulutuksen alkamista, veloitamme puolet koulutuksen hinnasta. Jos peruutus tapahtuu 1-6 vrk ennen koulutuksen alkua, koulutuspäivän aikana tai peruutusta ei tehdä lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. 

Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen contact(at)finn-advisors.fi.

Vahvistamme lähikoulutusten toteutumisen erillisellä sähköpostiviestillä viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuutta. FINN-Tarkastus Oy:llä on oikeus perua koulutus, jos koulutukseen on ilmoittautunut vähemmän kuin 5 osallistujaa.

Avointen koulutusten osallistumismaksun laskun maksuaika on 14 vuorokautta laskun laatimispäivästä.