Koneturvallisuusvastuut konehankinnoissa ja -toimituksissa

Koulutuksessa käsitellään konehankinnoissa ja -toimituksissa yleisimmin esiin tulevia vastuukysymyksiä koneturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi yksittäisen koneen, osittain valmiin koneen sekä konelinjan ja tuotantosolun hankintaa ja toimitusta.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat arvioida koneturvallisuuslainsäädännön vaatimusten täyttymistä niin koneen toimittajan kuin ostajankin näkökulmasta sekä ymmärtävät, miten vastuut ja velvollisuudet jakautuvat eri osapuolille.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Bureau Veritas Finland:in kanssa.

Koulutuksen kohderyhmä: Koneiden ja konelinjojen ostajat ja toimittajat

Koulutuksen ohjelma ja ohjeet ilmoittautumiseen: Bureau Veritas Finland:in internet-sivuilla (suora linkki)

​Ajankohta ja paikka: tiistai 22.3.2022 (etäkoulutus)

Lisätiedot: Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002