Koneiden turvallisuussuunnittelun perusteet

Koulutuksessa käsitellään koneiden suunnittelua, valmistusta ja markkinoille saattamista koskevia vaatimuksia sekä koneiden turvallisuussuunnittelun yleisiä periaatteita.

 

8.30 alkaen       Tutustuminen kouluttajiin ja aamukahvi 

9:00                  Koulutuksen avaus

9:15                  Tarvitsenko konedirektiiviä?

  • Koneen määritelmä konedirektiivissä

  • Muut konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

  • Ulosrajaukset

10:00                Koneturvallisuusstandardien rooli konedirektiivin vaatimusten noudattamisen tukena

10:30                Koneen suunnittelua ja valmistusta koskevat vaatimukset konedirektiivissä

  • Koneen riskien arvioinnin merkitys

  • Koneen mukana toimitettavat dokumentit

  • Koneen merkinnät

  • Koneen tekninen tiedosto

11:30                Lounastauko

12:15                Turvallisuussuunnittelun yleiset periaatteet standardin EN ISO 12100 mukaisesti

13:45                Kahvitauko

 

14:00                Koneen vaatimustenmukaisuuden arviointi

15:00                Osittain valmiita koneita koskevat vaatimukset konedirektiivissä

16:00                Koulutus päättyy

 

 

Kouluttajat:

Katri Tytykoski ja Jukka Laaksonen

 

Katri Tytykoskella (DI) on pitkä kokemus erilaisista koneturvallisuuteen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Hän on osallistunut koneturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön valmisteluun niin kansallisella kuin EU:n tasolla sekä tehnyt erilaisia tarkastuksia ja arviointeja tarkastuslaitoksen palveluksessa ollessaan. Koneturvallisuuskouluttajana toimimisesta Katrilla on yli 10 vuoden kokemus.

 

Jukka Laaksonen on kokenut koneturvallisuuden kouluttaja, joka on toiminut pitkään niin tarkastajana, konsulttina kuin kunnossapitäjänäkin. Koulutukseltaan Jukka on koneensuunnittelun DI. Jukka on ollut useiden vuosien ajan mukana erityisesti nostolaitteiden standardien laadinnassa.

 

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat ja valmistajat

 

Ajankohta ja paikka:

Avoimen koulutuksen seuraava toteutusajankohta ja -tapa ilmoitetaan myöhemmin. Kysy tarjousta yrityskohtaisesta tilauskoulutuksesta!

​Koulutuksen hinta:

550 € + alv 24 %

 

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

 

 

Ohjelma: