Koneiden riskienarviointi, osa 1: Perusteet

Koulutuksessa käsitellään riskienarvioinnin perusperiaatteita ja eri lähteistä tulevia vaatimuksia koneiden riskien arvioinnin tekemiselle. Koulutukseen sisältyy lyhyt harjoitustyö (tehdään osittain yhteisesti ja osittain itsenäisesti), jonka tavoitteena on antaa osallistujille konkreettinen käsitys riskien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä riskienarviointiprosessin aikana esiin tulevista haasteista.

Kouluttajat:

Jukka Laaksonen ja Markku Kemppi

 

Jukka Laaksonen on kokenut koneturvallisuuden kouluttaja, joka on toiminut pitkään niin tarkastajana, konsulttina kuin kunnossapitäjänäkin. Koulutukseltaan Jukka on koneensuunnittelun DI. Jukka on ollut useiden vuosien ajan mukana erityisesti nostolaitteiden standardien laadinnassa.

Markku Kemppi on erittäin kokenut lujuusopillisen suunnittelun asiantuntija. Markku on toiminut pitkään koneiden ja hissien vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävissä, tarkastajana ja konsulttina. Koulutukseltaan Markku on koneensuunnittelun DI.

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat, valmistajat ja työpaikoilla koneiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt

Ajankohta ja paikka:

Avoimen koulutuksen seuraava toteutusajankohta ja -tapa ilmoitetaan myöhemmin. Kysy tarjousta yrityskohtaisesta tilauskoulutuksesta!

Huom! Tämän koulutuksen teoriasisältö on tarjolla kevätkaudella 2022 kahden tunnin mittaisena perjantaiwebinaarina (pe 11.2.2022) . Lue lisää täältä!

Koulutuksen hinta:

550 € + alv 24 %

Lisätiedot: 

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

 

 

Ohjelma:.

8:30 alkaen       Tutustuminen kouluttajiin ja aamukahvi                 

9:00                  Koulutuksen avaus

 

9:15                  Miksi koneiden riskejä arvioidaan?

  • Lainsäädännön vaatimukset

  • Turvallistamistoimenpiteiden valinta

  • Riittävän turvallisuustason saavuttaminen

 

10:30                Koneiden riskienarvioinnin prosessi

 

11:30                Lounastauko

 

12:15                Riskin suuruuden arviointimenetelmiä ISO/TR 14121-2 mukaisesti      

 

13:15                Harjoitustyön esittely ja tekeminen

 

14:00                Kahvitauko

 

14:15                Edellinen aihe jatkuu

 

15:00                Harjoitustyön purku ja keskustelua

 

16:00                Koulutus päättyy