Uutta tarjonnassamme syyskaudella 2022:
Koneen CE-merkintä

Uudessa koneen CE-merkintä -koulutuksessa perehdytään koneen CE-merkinnän taustalla oleviin valmistajan velvollisuuksiin keskittyen erityisesti konedirektiivin 2006/42/EY sisältämiin vaatimuksiin. Koulutuksessa selvitetään, millaisiin tuotteisiin konedirektiivin vaatimuksia on sovellettava ja kerrotaan, miksi koneturvallisuusstandardeja kannattaa hyödyntää koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Koulutuksen iltapäiväosuudessa tutustutaan kaikkia valmistajia koskeviin ja velvoittaviin koneiden turvallisuussuunnittelun yleisiin periaatteisiin. Lisäksi tutustutaan lyhyesti myös muihin direktiiveihin, joiden vaatimusten tunteminen ja noudattaminen saattaa konedirektiivin ohella olla edellytyksenä koneen CE-merkinnälle.

 

Koulutuksen päätteeksi kuullaan tuoretta tietoa EU:n uudesta koneasetusehdotuksesta ja sen tiimoilta käytävistä neuvotteluista. Asetusehdotuksen sisältämistä uusista vaatimuksista ja ajankohtaisista neuvottelukuulumisista koulutuksessa kertoo päivätyönsä puolesta erinomaisesti asiasta perillä oleva Katri Tytykoski.

 

Koulutus tarjoaa kattavan ja selkeäsanaisen perustietopaketin koneen valmistajan tehtävistä, kun aikomuksena on saattaa kone markkinoille tai ottaa kone omaan käyttöön Euroopan talousalueella. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aiempaa tietämystä aiheesta.

​Kouluttajat:

Jukka Laaksonen ja Katri Tytykoski

​Jukka Laaksonen on kokenut koneturvallisuuden kouluttaja, joka on toiminut pitkään niin tarkastajana, konsulttina kuin kunnossapitäjänäkin. Koulutukseltaan Jukka on koneensuunnittelun DI. Jukka on ollut useiden vuosien ajan mukana erityisesti nostolaitteiden standardien laadinnassa.

Katri Tytykoskella on pitkä kokemus erilaisista koneturvallisuuteen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Hän on osallistunut koneturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön valmisteluun niin kansallisella kuin EU:n tasolla sekä tehnyt erilaisia tarkastuksia ja arviointeja tarkastuslaitoksen palveluksessa ollessaan. Koneturvallisuuskouluttajana toimimisesta Katrilla on n. 12 vuoden kokemus. Koulutukseltaan Katri on tuotantotalouden DI.

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat ja valmistajat sekä sekä kaikki koneiden CE-merkintään liittyvistä vaatimuksista kiinnostuneet

Ajankohta ja paikka:

2.11.2022  (Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tampere)

Koulutuksen hinta:

625 € + alv 24 %

 

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

 

 

Ohjelma:

8.15 alkaen       Tutustuminen kouluttajiin ja buffetaamiainen 

9:00                  Koulutuksen avaus

 

9:15                   Millainen laite tarvitsee konedirektiivin mukaisen CE-merkinnän?

 • Koneen määritelmä konedirektiivissä

 • Muut konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

 • Ulosrajaukset

10:00                Miksi koneturvallisuusstandardeja kannattaa hyödyntää?

10:30                Koneen valmistajan tehtävät

 • Koneen mukana toimitettavat dokumentit

 • Koneen tekninen tiedosto

 • Koneen vaatimustenmukaisuuden arviointi

 • Koneen CE-merkintä ja muut merkinnät

11:45                Lounastauko

 

12:30                Turvallistamisen periaatteet

                        

14:00                Kahvitauko

 

14:30                Muut koneen CE-merkintään mahdollisesti sisältyvät direktiivit

 • EMC-direktiivi (2014/30/EU)

 • Painelaitedirektiivi (2014/68/EU)

 • ATEX-laitedirektiivi (2014/34/EU)

 • Ulkona käytettävien laitteiden melupäästödirektiivi (2000/14/EY)

 • Liikkuvien työkoneiden päästöasetus (EU 2016/1628)

                        

15:15                EU:n koneasetus korvaa konedirektiivin – mikä muuttuu ja milloin?

16:00                Koulutus päättyy

 

​​