Uutta tarjonnassamme kevätkaudella 2022:
Koneturvallisuusaiheisia etäkoulutuksia joka perjantai

Toteutamme kevätkauden 2022 avoimet koneturvallisuuskoulutuksemme perjantaiaamuisin toistuvien kahden tunnin mittaisten etäkoulutusten sarjana. Jokainen kaksituntinen on oma itsenäinen koulutustilaisuutensa, joten voit osallistua vain yksittäiseen koulutukseen tai yhtä hyvin räätälöidä tarjonnastamme juuri tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden. Autamme mielellämme sopivan kokonaisuuden luomisessa, joten ota rohkeasti yhteyttä! Löydät koulutusten kuvaukset ja ajankohdat tältä sivulta.


Ajankohta: joka perjantaiaamu klo 9-11 alkaen 21.1.2022 aina 3.6.2022 asti (poislukien talvilomakausi ja pyhäpäivät)

 

Hinnat

  • yksittäinen 2 h mittainen koulutus 120 €/kpl  + alv 24 %

  • jos yksi henkilö osallistuu useampaan tai samasta yrityksestä osallistuu useampia henkilöitä samaan koulutukseen, annamme alennusta - kysy tarjous!

 

Kouluttajat: Jukka Laaksonen, Katri Tytykoski, Markku Kemppi

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt: Jukka Laaksonen (puh. 044 729 30 02, s-posti: jukka.laaksonen(at)finn-tarkastus.fi)

Ilmoittautuminen:

  • yksittäiseen koulutukseen ilmoittautumislomakkeella

  • jos tarkoituksena on ilmoittautua kerralla useampaan, kätevimmin sen saa tehtyä lähettämällä ilmoittautumislomaketta vastaavat tiedot sähköpostilla osoitteeseen contact@finn-advisors.fi - ilmoitathan myös niiden koulutusten nimet/numerot, joihin ilmoittaudut.

 

Kaikkien koulutusten aiheet on nyt julkaistu - lue lisää alta!

No.1: Perusasioita konedirektiivistä

Konedirektiivi sisältää monenlaisia velvoitteita koneiden suunnittelijoille ja valmistajille. Mutta keiden kaikkien on noudatettava näitä ja mitä tuotteita konedirektiivin vaatimukset koskevat? Mitä tuotteita puolestaan on jätetty konedirektiivin ulkopuolelle? Tässä koulutuksessa tutustutaan konedirektiivin soveltamisalaan sekä käydään läpi, mitä koneella ja osittain valmiilla koneella direktiivissä tarkoitetaan. Näiden teemojen lisäksi koulutuksessa avataan koneturvallisuusstandardien roolia konedirektiivin vaatimusten noudattamisen tukena. 

Ajankohta ja toteutus: perjantai 21.1.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Katri Tytykoski

​No.2: Koneen valmistajan tehtävät

 

Mitä kaikkea koneen valmistajan on tehtävä, ennen kuin koneeseen voi kiinnittää CE-merkinnän? Tässä koulutuksessa käydään järjestelmällisesti läpi konedirektiivin määrittelemät koneen valmistajan velvollisuudet, valmistajan tehtävälista. Erityisesti tutustutaan koneen mukana toimitettavia dokumentteja koskeviin vaatimuksiin, koneiden merkintävaatimuksiin sekä koneen teknisen tiedoston sisältövaatimuksiin. Lisäksi pohditaan koneen riskien arvioinnin merkitystä koneen suunnittelussa. Koneen valmistajan tehtävien lisäksi käydään läpi osittain valmiiden koneiden valmistajia koskevat vaatimukset.  

Ajankohta ja toteutus: perjantai 28.1.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Katri Tytykoski

No.3: Riskiperusteinen koneen suunnitteluprosessi

 

Konedirektiivin keskeinen vaatimus on perustaa koneen suunnittelu riskien arviointiin. Tässä koulutuksessa kerrotaan mitä tuo vaatimus oikeastaan tarkoittaa, mikä on suojaustoimenpiteiden valinnan logiikka ja kuinka voidaan päätellä, että kone on saatettu riittävän turvalliseksi. 

Ajankohta ja toteutus: perjantai 4.2.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Jukka Laaksonen

No.4: Koneiden riskienarviointi

 

Konedirektiivin määrittelee koneen riskienarviointiprosessin vaiheet. Tässä koulutuksessa kerrotaan, miten tätä riskienarviointiprosessia koskevaa vaatimusta voi noudattaa A-tyypin yhdenmukaistetun standardin EN ISO 12100 avulla. Lisäksi koulutuksessa kuullaan laajalti hyödynnetyn teknisen raportin ISO/TR 14121-2 sisältämistä erilaisista koneen riskin suuruuden arvioinnissa hyödynnettävistä menetelmistä. 

Ajankohta ja toteutus: perjantai 11.2.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Katri Tytykoski

No.5: Koneen vaaravyöhykkeiden määrittely

Koneiden vaaravyöhykkeet muodostuvat usein koneen geometristen (muotoilu ja sijoittelu) tai fyysisten (voimat ja energia) ominaisuuksien seurauksena. Kouutus esittelee mekaanisen suunnittelun keinoja vaikuttaa näihin vaaravyöhykkeisiin suunnittelemalla kone jo luontaisesti turvallisemmaksi tai suojaamalla sitä. 

Ajankohta ja toteutus: perjantai 18.2.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Jukka Laaksonen

No.6: Koneen ohjaus- ja hallintalaitteet

Käyttäjän tekemien virheiden minimointi koneen ohjaus- ja hallintalaitteiden hyvän suunnittelun avulla voi parantaa merkittävästi koneen turvallisuutta. Aihetta on myös käsitelty useissa eri standardeissa. Koulutuksessa esitellään eri tyyppisiä ohjauslaitteita, niiden vaatimuksia, koodausta ja sijoittelua, näyttöjä ja merkinantolaitteita unohtamatta.

Ajankohta ja toteutus: perjantai 11.3.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Jukka Laaksonen

No.7: Koneen ohjaus- ja turvatoiminnot

Varsinaisten turvatoimintojen lisäksi myös koneen muilla ohjaustoiminnoilla, kuten turvallisuutta varmistavilla toimintatavoilla, käynnistys- ja pysäytystoiminnoilla sekä suojaavilla lukituksilla, on tärkeä rooli turvallisuuden varmistamisessa. Koulutuksessa käsitellään ohjaus- ja turvatoiminnoille asetettuja vaatimuksia sekä vaaravyöhykkeiden valvonnan erilaisia toteutuksia.

Ajankohta ja toteutus: perjantai 18.3.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Jukka Laaksonen

No.8: Koneen energiansyötön erotuslaitteet

Koneessa on oltava tekniset välineet sen erottamiseksi energiansyötöstä ja varastoituneen energian purkamiseksi. Energia voi olla esimerkiksi sähköistä, hydraulista tai mekaanista. Erottaminen ja erityisesti energian purku turvallisesti saattaa koneesta riippuen vaatia hyvinkin huolellista suunnittelua. Koulutuksessa käsitellään erilaisia energialähteitä ja niiden erottamiseen käytettävissä olevia laitteita ja toteutusvaihtoehtoja.

Ajankohta ja toteutus: perjantai 25.3.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Jukka Laaksonen

No.9: Koneen lujuustekninen mitoittaminen

Koneen lujuustekniseen mitoittamiseen ei ole nostolaitteita lukuun ottamatta juuri yhdenmukaistettuja standardeja. Oikea turvallisuustaso saavutetaan standardin EN ISO 12100 mukaan ottamalla huomioon koneen suunnittelua koskeva yleinen tietämys. Tässä koulutuksessa kerrotaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja millaisia spesifikaatiota voidaan käyttää erilaisten ilmiöiden tarkastelussa. 

 

Ajankohta ja toteutus: perjantai 1.4.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Markku Kemppi

No.10: Suojusten suunnittelunäkökohtia

Koneiden suojusten suunnittelua ja valintaa ohjaa standardi EN ISO 14120. Koulutuksessa käydään läpi standardin tärkeimmät vaatimukset eri näkökohdista.

 

Ajankohta ja toteutus: perjantai 8.4.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Jukka Laaksonen

No.11: Koneiden kulkuteiden ja työtasojen suunnitteluvaatimuksia

Koneiden kulkuteiden suunnittelua ohjaa standardisarja EN ISO 14122. Koulutuksessa käydään läpi kulkuteiden valintaa sekä työtasojen, portaiden ja tikkaiden rakennetta ja mitoittamista koskevat tärkeimmät vaatimukset.

Ajankohta ja toteutus: perjantai 22.4.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Markku Kemppi

No.12: Miten hankitaan turvallinen kone?

Kun tuotantolaitokseen tai mille tahansa muulle työpaikalle hankintaan uusi kone, työnantajan tulee olla tietoinen mm. koneelta edellytettävästä turvallisuustasosta ja varmistua, että työntekijöiden käyttöön luovutettava kone täyttää sitä koskevat vaatimukset. Tässä koulutuksessa käydään läpi koneen valintaan ja hankintaan liittyvää työnantajaa velvoittavaa lainsäädäntöä sekä kerrotaan, mitä koneiden valmistajia velvoittavasta konedirektiivistä 2006/42/EY tulee tietää työpaikoilla uutta konetta hankittaessa.

Ajankohta ja toteutus: perjantai 29.4.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Katri Tytykoski

No.13: Koneiden työturvallisuusriskien arviointi

Koneissa on lähes aina jäännösriskejä, joita ei ole voitu suunnittelulla poistaa. Nämä jäännösriskit on sisällytettävä työpaikan riskienarviointiin. Koulutuksessa kerrotaan miten näitä koneen käyttötarkoitukseen, ergonomiaan, päästöihin ja ympäristöolosuhteisiin liittyviä riskejä kannattaa käsitellä ja mistä erilaisille vaaratekijöille voidaan löytää turvalliseksi katsottavia raja-arvoja.

Ajankohta ja toteutus: perjantai 6.5.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Jukka Laaksonen

No.14: Koneen sijoittaminen turvallisesti käyttöympäristöönsä

Lainsäädäntö edellyttää koneiden sijoittamista niin, että niiden käyttäminen on turvallista. Käyttämisen turvallisuuteen liittyvät esimerkiksi tarvittavat tilat, turvallisuuteen liittyvät etäisyydet, koneen tuottamat aineet, koneen vakavuus ja käyttöpaikan ympäristöolosuhteet. Standardeista voi olla vaikea löytää selkeää ohjeistusta, miten koneen sijoittaminen käyttöpaikkaansa olisi tehtävä. Koulutuksessa esitetään näihin ongelmiin käytännönläheisiä ratkaisuja. 

Ajankohta ja toteutus: perjantai 13.5.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Jukka Laaksonen

No.15: Käytössä olevien koneiden rakenteelliset turvallisuusvaatimukset ja tarkastaminen

Uuden koneen turvallisuustaso voidaan päätellä standardeista, mutta millä tasolla käytössä olevan koneen pitäisi olla? Lainsäädäntö edellyttää, että koneiden turvallisuustasoa arvioidaan säännöllisesti ja koneiden turvallista toimintakuntoa varmistetaan tarkastuksin, testein ja mittauksin. Koulutuksessa selvitetään, mitä koneista olisi tarkastettava ja millaisia asioita voidaan tai ei voida hyväksyä. Esitys ei rajaudu mihinkään tiettyyn konetyyppiin tai -ryhmään, vaan lähestyy koneita yleisesti niiden toiminnallisuuksien kautta.

 

Ajankohta ja toteutus: perjantai 20.5.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Jukka Laaksonen

No.16: Koneturvallisuusvaatimukset ja -vastuut koneita muutettaessa

Koneisiin ja konelinjoihin tehdään niiden elinkaaren aikana monesti useampiakin muutostöitä ja modernisointeja. Käytössä olevia koneita ja koneyhdistelmiä muutettaessa törmätään usein kysymyksen, mitä eroa kunnostamisella, modernisoinnilla ja uuden rakentamisella on koneturvallisuusvastuiden kannalta. Tässä koulutuksessa tutustutaan modernisointitilanteisiin liittyviin koneturvallisuusvaatimuksiin sekä eri tahojen vastuisiin. Lisäksi vastataan kysymykseen, miten turvallinen modernisoitavan koneen tulee olla sekä käydään läpi, miten ja mistä voidaan päätellä modernisoitavalta koneelta vaadittava turvallisuustaso.

Ajankohta ja toteutus: perjantai 3.6.2022 (Microsoft Teams) klo 9 - 11

​Kouluttaja: Katri Tytykoski