Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutuksessa tutustutaan ensin lainsäädännön velvoitteisiin, jotka koskevat nostoapuvälineen valmistajaa ja nostoapuvälineitä työntekijöidensä käyttöön luovuttavaa työnantajaa. Tämän jälkeen tarkastellaan erilaisten nostoapuvälineiden rakenteita, erityisominaisuuksia ja niiden turvallista käyttöä. Päivän aikana opitaan tarkastamaan erityyppisiä nostoapuvälineitä teorian ja käytännön harjoittelun avulla. Koulutukseen osallistumalla saa hyvän perustan suorittaa itsenäisesti erilaisten nostoapuvälineiden tarkastuksia.

Koulutus toimii hyvänä ensiaskeleena aloittavalle tai kertauksena jo kokeneelle nostoapuvälineiden tarkastajalle. Myös nostoapuvälineiden käyttäjälle koulutus muodostaa hyvän perustan käytössä olevan nostoapuvälineen kunnon arviointiin.

Työssä käytettävät työvälineet tulee tarkastuksin pitää turvallisina niiden koko elinkaaren ajan. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työvälineiden turvallisesta toimintakunnosta tarkastuksin, testauksin ja mittauksin. Työvälineen tarkastuksen saa suorittaa työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Nostoapuvälineet kuuluvat myös tämän tarkastusvelvoitteen piiriin.

Koulutus on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan yrityskohtaisena tilauskoulutuksena.

Kouluttajat:

Jukka Laaksonen / Janne Hirvonen / Ismo Maijanen

Jukka Laaksonen on kokenut kouluttaja, jolla on monipuolinen kokemus mm. nostolaitteiden kunnossapidosta ja tarkastuksista sekä nostotöiden johtamisesta ja valvonnasta. Koulutukseltaan Jukka on koneensuunnittelun DI.

 

Janne Hirvonen on toiminut nostoalan kouluttajana yli 10 vuoden ajan ja nostolaitteiden tarkastustyössä lähes 15 vuotta.  Jannella on kokemusta myös suunnittelualalta yli 10 vuoden ajalta.

Ismo Maijanen on toiminut kouluttajana nostoalalla noin 5 vuoden ajan ja nostolaitetarkastajan tehtävistä hänellä on kokemusta yli 7 vuoden ajalta. Lisäksi Ismo on toiminut teollisuuden ja liikkuvan kaluston parissa erinäisissä tehtävissä lähes 10 vuotta.

Koulutuksen kohderyhmä:

Nostoapuvälineitä tarkastavat ja nostoapuvälineiden käyttäjät nostotöiden eri alueilta

Lisätiedot: 

Janne Hirvonen, puh. 044 76 27 682

 

Koulutuksen kesto:

Koulutus alkaa klo 8:00 ja päättyy klo 16:00

Ohjelma:

​​Lainsäädäntö; nostoapuvälineiden vaatimukset lainsäädännössä

Nostoapuvälineiden rakenne ja erityisominaisuudet

Nostoapuvälineiden turvallinen käyttö

Nostoapuvälineiden tarkastaminen teoriassa sekä käytännön harjoituksin

Loppuyhteenveto