Putoamissuojainten tarkastajakoulutus

Putoamissuojainten tarkastajakoulutuksessa käydään ensin läpi velvoitteita, jotka koskevat putoamissuojainten valmistajaa sekä putoamissuojainten käyttöä työntekijöiltänsä velvoittavaa työnantajaa ja työntekijää. Sen jälkeen tutustutaan erilaisten putoamissuojainten rakenteisiin, erityisominaisuuksiin ja niiden turvalliseen käyttöön. Päivän aikana käydään läpi myös korkealla työskentelyn perusteita ja vaatimuksia sekä opitaan tarkastamaan erityyppisiä putoamissuojaimia, putoamissuojain järjestelmiä, kiinnityspisteitä jne. teorian ja käytännön harjoittelun kautta.

Koulutuksesta saadaan hyvä perusta suorittaa itsenäisesti erilaisten putoamissuojainten sekä putoamissuojain järjestelmien tarkastuksia. Koulutuksesta myönnetään 5 vuotta voimassa oleva tarkastajakortti.

Koulutus toimii hyvänä ensiaskeleena aloittavalle tai kertauksena jo kokeneelle putoamissuojainten tarkastajalle. Myös putoamissuojainten käyttäjälle tämä koulutus on hyvä perusta oppia ja arvioida turvallinen käyttö ja toimintatapa.

Työssä käytettävät työvälineet tulee tarkastuksin pitää turvallisina niiden koko elinkaaren ajan. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työvälineiden turvallisesta toimintakunnosta tarkastuksin, testauksin ja mittauksin. Työvälineen tarkastuksen saa suorittaa työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Putoamissuojaimet kuuluvat myös tämän tarkastusvelvoitteen piiriin.

Koulutus on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan yrityskohtaisena tilauskoulutuksena.

Kouluttajat:

Jukka Laaksonen / Janne Hirvonen / Ismo Maijanen

Jukka Laaksonen on kokenut kouluttaja, jolla on monipuolinen kokemus mm. nostolaitteiden kunnossapidosta ja tarkastuksista sekä nostotöiden johtamisesta ja valvonnasta. Koulutukseltaan Jukka on koneensuunnittelun DI.

 

Janne Hirvonen on toiminut nostoalan kouluttajana yli 10 vuoden ajan ja nostolaitteiden tarkastustyössä lähes 15 vuotta.  Jannella on kokemusta myös suunnittelualalta yli 10 vuoden ajalta.

Ismo Maijanen on toiminut kouluttajana nostoalalla noin 5 vuoden ajan ja nostolaitetarkastajan tehtävistä hänellä on kokemusta yli 7 vuoden ajalta. Lisäksi Ismo on toiminut teollisuuden ja liikkuvan kaluston parissa erinäisissä tehtävissä lähes 10 vuotta.

 

Koulutuksen kohderyhmä:

Putoamissuojaimia tarkastavat ja käyttäjät työelämän eri alueilta

Lisätiedot:

Janne Hirvonen, puh. 044 76 27 682

Koulutuksen kesto:

Koulutus alkaa klo 8:00 ja päättyy klo 16:00

Ohjelma:

Lainsäädäntö; Putoamissuojainten vaatimukset lainsäädännössä

Putoamissuojainten rakenne ja erityisominaisuudet

Putoamissuojainten turvallinen käyttö ja kiinnityspisteet

Korkealla työskentely

Putoamissuojainten tarkastaminen teoriassa sekä käytännön harjoituksin

Loppuyhteenveto