Koulutukset

Tulevat sähkö- ja koneturvallisuuden koulutukset

Koneiden turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät¸ standardin SFS-EN ISO 13849-1 ja SFS-EN ISO13849-2 vaatimukset ohjaus- ja turvatoiminnoille sekä turvatoimintojen kelpuutus

28.5.2015 Pääkaupunkiseutu

 

Koulutuksessa käydään lävitse standardien oleelliset vaatimukset turvatoimintojen suunnittelemiselle ja kelpuuttamiselle, jotka koneen suunnittelijan, modernisoijan ja sähkösuunnittelijan tulee hallita jotta koneen ohjaus- sekä turvatoiminnot täyttävät standardien sekä konedirektiivin 2006/42/EY asettamat turvallisuusvaatimukset. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti lävitse standardin oleelliset kohdat sekä tehdään kaksi laskuharjoitusta turvatoimintojen suoritustason määrittämiseksi...

Koneiden sähkölaitteistot¸ standardin SFS-EN 60204-1 vaatimukset

12.5.2015 Tampere

 

Koulutuksessa käydään lävitse standardin SFS-EN 60204-1 oleelliset vaatimukset jotka koneen suunnittelijan, modernisoijan ja sähkösuunnittelijan tulee hallita jotta koneen sähkölaitteisto on turvallinen ja se täyttää konedirektiivin 2006/42/EY sille asettamat turvallisuusvaatimukset. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti lävitse standardin oleelliset kohdat...

Suurjännitesähköasennukset SFS 6001

Koulutukset alkavat syksyllä 2015

 

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti lävitse SFS 6001 standardin oleelliset vaatimukset sekä avataan standardiin kirjoitettuja turvallistamistoimenpiteitä joilla poistetaan tai pienennetään sähköasennuksista aiheutuvia vaaroja ja riskejä...

 

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002- Yleinen koulutus

11.6.2015 Helsinki

 

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti lävitse standardin keskeiset vaatimukset ja korostetaan turvallisten työmenetelmien sekä riittävän ja oikean ohjeistuksen, opastuksen merkitystä turvallisen työskentelyn perustana. Koulutuksen päätteeksi on tentti jonka läpäisseet henkilöt saavat sähkötyöturvallisuuskortin. Sähkötyöturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta...

Koulutusten peruutusehdot

 

Koulutuksen voi perua veloituksetta viisi arkipäivää päivää ennen koulutuksen alkua. Alle 5 päivää tapahtuvista peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta.

 

FINN-Tarkastuksella on oikeus perua koulutus mikäli koulutukseen ilmoittautuneita on alle 4 henkilöä.